економіст, громадський діяч

Народився Михайло Туган-барановський, Економіст, Академік, Один Із Чільних Засновників Уан; Міністр Фінансів Уцр Серпень Листопад 1917, Публіцист, Громадський Діяч Національна Бібліотека України Імені В І Вернадського

Драгоманов редагував журнал «Вільне слово», при цьому рішуче засуджуючи революційний тероризм. Незважаючи на постійні нестатки, частину своїх гонорарів https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html він неодмінно вкладав у видавничу діяльність. Його незмінно оточували друзі та однодумці, пов’язані з ним ще з київського періоду, – С.Подолинський, Ф.

1917 обіймав посаду генерального секретаря фінансів у Генеральному секретаріаті Української Центральної Ради. 1918 виступив одним з ініціаторів і фундаторів УАН, очолив її соціально-економічне відділення та Інститут економічної кон’юнктури; з його ініціативи було створено демографічний та кооперативний інститути. Очолив також Українське наукове товариство економістів, Центральний кооперативний український комітет, став деканом юридичного факультету заснованого за його участю Українського державного університету. Редагував журнал “Українська кооперація”, багато друкувався в ньому та в ін. Туган-Барановський став першим у Східній Європі вченим-економістом, теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл і напрямків. Його наукова спадщина становить близько one hundred forty праць, які охоплюють майже всі ділянки економічної науки.

Поступово його соціально-філософські погляди стають чіткішими й виразнішими. Реальним ідеалом він бачив демократичний федералізм, основу якого мали становити самоврядні общини й автономні національно-політичні утворення. Підґрунтям суспільного прогресу, на його думку, мали бути науково-технічні досягнення й удосконалення політичного устрою шляхом реформ. Прогресивним Драгоманов вважав усе, що знаменує рух до свободи і права як вищих загальнолюдських  цінностей, з урахуванням національних форм і особливостей. Суспільно-політична і наукова діяльність М.П. Драгоманова припадає на 60–90-ті роки Х1Х ст.

«Просвіта» сприяє випуску праць Й. Олеськіва з фахових питань розвитку сільського господарства. Вона видала його книгу «Про садівництво, городництво і молочарство», присвячену стану та перспективам їх поступу у Галичині. Автор обґрунтував економічну доцільність вирощування яблунь, груш, слив, вишень з метою реалізації на столичних ринках Відня.

Пізніше до 2003 року працював консультантом при комітетах Верховної Ради та помічником народного депутата України. До мемуарного жанру належать написані Драгомановим «Австроросійські спогади» (1889–1892), присвячені зародженню відносин Михайла Петровича з галицькими культурно-політичними діячами. Збереглось чимало листів Драгоманова до І. Драгоманов чудово орієнтувався в морі новітніх соціально-політичних теорій, брав активну участь у всеросійському, а почасти і європейському визвольному русі. Нагадаємо “Pro100media” запустив новий проєкт про військовослужбовців, які раніше ніколи не мали відношення до армії. Люди різних професій вступили до лав Збройних сил України, щоб захистити нашу країну від ворога.

У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. Драгоманов був першим українським теоретиком соціал-демократії, котрий стояв нарівні з передовою демократичною і соціалістичною думкою Європи свого часу, а багато в чому й випереджав її. Виснажлива робота, постійні матеріальні нестатки, розбіжності в поглядах зі старими друзями остаточно підірвали й без того слабке здоров’я Михайла Петровича. Його серце зупинилося 20 червня 1895 р. По смерті чоловіка Людмила Драгоманова повернулася до Києва, де й дожила до початку громадянської війни.

Однак соціал-демократичні переконання, яких він не приховував, призвели до того, що він перетворився на мішень для нападів ретроградів. Драгоманова було звільнено з Київського університету за «неблагонадійність». На знак протесту у відставку з професорської посади пішов і його найближчий друг Микола Зібер. Йосип Олеськів народився в родині греко-католицького священика. Навчався в Львівській академічній гімназії, яку в 1878 р.

Становленню його як політичного діяча передувала діяльність київського Кирило-Мефодіївського братства, членами якого були М. Важливим етапом утвердження української соціал-демократії можна вважати діяльність братств («громад»), які виникли на початку 60-х років ХІХ ст. У великих містах України – Києві, Чернігові, Полтаві, Харкові та ін. Антоновичем Драгоманов видає двотомник «Історичних пісень малоруського народу». А в тім, суспільно-політичні погляди лідерів київських громадівців дедалі відчутніше розходились. Із середини 60-х, значною мірою заради досить скромних гонорарів, Драгоманов друкувався в ліберальних загальноросійських виданнях, «Санкт-Петербургских ведомостях» і «Вестнике Европы».

Write a comment